Persson Invest Skog

Persson Invest Skog har ca 22.500 ha jaktmarker som de upplåter veckovis för älg- och småviltsjakt. De säljer även dagkort på ett antal områden. Belägenheten framgår av nedan kartor. Markerna är välarronderade, består av skog och är bra avgränsade. Terrängen är lättframkomlig och vägnätet är väl utvecklat. Jaktmarkerna är fördelade på 11 områden

Besök deras hemsida för att se hur ni går tillväga för att jaga på deras marker.

Hemsida: http://www.piskog.com/skog/28988.jaktmarker.html

SCA

SCA säljer via sin hemsida dagskort för jakt på väldigt många marker i norra Sverige. De sydligaste markerna är i norra Hälsingland och sedan sträcker det sig långt norrut.

Dagskort för jakt kostar från 250 kr. Det finns även möjlighet till dagskort för jakt på enbart bäver som då kostar 50 kr. Har man närhet till SCA marker är det ett mycket lättillgängligt sätt att få tillgång till jakt.

Hemsida: https://www.scajaktochfiske.com/

Jaktarrende

Vad är ett jaktarrende?

I Sverige är jakträtten kopplad till markägande. Om markägaren själv inte jagar eller är en juridisk person, till exempel ett skogsbolag kan jakträtten upplåtas mot betalning åt annan person eller en jaktklubb.

Detta kallas i vardagen för jaktarrende. Det som är viktigt är att markägare och arrendator skriver ett ordentligt avtal. Detta för att ersättningar och villkor ska framgå ordentligt.