Dagskort

Jaktarrende

Vad är ett jaktarrende?

I Sverige är jakträtten kopplad till markägande. Om markägaren själv inte jagar eller är en juridisk person, till exempel ett skogsbolag kan jakträtten upplåtas mot betalning åt annan person eller en jaktklubb.

Detta kallas i vardagen för jaktarrende. Det som är viktigt är att markägare och arrendator skriver ett ordentligt avtal. Detta för att ersättningar och villkor ska framgå ordentligt.

/ Västernorrland

Gällivare Allmänningsskog

Småvilt kan jagas på 63.700 hektar.

Hemsida: http://www.allm.se/jakt-och-fiske/

/ Dagskort, Dagskort, Norrbotten

NatureIT

Hos NatureIT hittar du jakt som tillhandahålls av Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Jakten sker på statens mark ovanför odlingsgränsen. Så det är med andra ord ripjakt som gäller. Men för dig med stående fågelhund är det ett utmärkt tillfälle att komma över bra jaktmöjligheter.

Ett jaktäventyr

Passa på att köpa jakt för några dagar. Locka med dig en god vän. Ta med er ett tält. Planera maten. Då får ni några underbara dagar i fjällen som dessutom gör att hur det går på själva jakten blir sekundärt!

Hemsida: http://www.natureit.se/sv

Skogsbolag som erbjuder jakt på olika sätt

Hos flera av de större skogsbolagen finns det möjlighet att arrendera olika typer av jakträtter. Vissa bolag erbjuder dagskort på olika marker. De erbjuder även arrenden som sträcker sig över hela jaktsäsongen. 

Läs mer hos de olika bolagen

SCA
Sveaskog
Holmen

/ Dagskort, Dagskort, Skogsbolag