Dagskort

Persson Invest Skog

Persson Invest Skog har ca 22.500 ha jaktmarker som de upplåter veckovis för älg- och småviltsjakt. De säljer även dagkort på ett antal områden. Belägenheten framgår av nedan kartor. Markerna är välarronderade, består av skog och är bra avgränsade. Terrängen är lättframkomlig och vägnätet är väl utvecklat. Jaktmarkerna är fördelade på 11 områden

Besök deras hemsida för att se hur ni går tillväga för att jaga på deras marker.

Hemsida: http://www.piskog.com/skog/28988.jaktmarker.html

/ Dagskort, Dagskort, Jämtland

SCA

SCA säljer via sin hemsida dagskort för jakt på väldigt många marker i norra Sverige. De sydligaste markerna är i norra Hälsingland och sedan sträcker det sig långt norrut.

Dagskort för jakt kostar från 250 kr. Det finns även möjlighet till dagskort för jakt på enbart bäver som då kostar 50 kr. Har man närhet till SCA marker är det ett mycket lättillgängligt sätt att få tillgång till jakt.

Hemsida: https://www.scajaktochfiske.com/

Gällivare Allmänningsskog

Småvilt kan jagas på 63.700 hektar.

Hemsida: http://www.allm.se/jakt-och-fiske/

/ Dagskort, Dagskort, Norrbotten

NatureIT

Hos NatureIT hittar du jakt som tillhandahålls av Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Jakten sker på statens mark ovanför odlingsgränsen. Så det är med andra ord ripjakt som gäller. Men för dig med stående fågelhund är det ett utmärkt tillfälle att komma över bra jaktmöjligheter.

Ett jaktäventyr

Passa på att köpa jakt för några dagar. Locka med dig en god vän. Ta med er ett tält. Planera maten. Då får ni några underbara dagar i fjällen som dessutom gör att hur det går på själva jakten blir sekundärt!

Hemsida: http://www.natureit.se/sv

Skogsbolag som erbjuder jakt på olika sätt

Hos flera av de större skogsbolagen finns det möjlighet att arrendera olika typer av jakträtter. Vissa bolag erbjuder dagskort på olika marker. De erbjuder även arrenden som sträcker sig över hela jaktsäsongen. 

Läs mer hos de olika bolagen

SCA
Sveaskog
Holmen

/ Dagskort, Dagskort, Skogsbolag