Om jaktarrenden.se

Tanken med jaktarrenden.se är att samla alla jaktarrenden som är lättillgängliga för jägare i hela landet. Med lättillgängliga tänker vi oss marker där man erbjuds att köpa dagskort eller på annat sätt enkelt kan köpa sig ett jakttillfälle utan att behöva kontakta markägarna själv för att arrendera mark i ett specifikt område.

Sidan är under utveckling, men jag är mycket intresserad av att komma i kontakt med personer som vill arrendera ut sin mark. Vare sig det är för dagar, veckor, månader eller år. Målet är att man via hemsidan ska kunna boka/köpa jakt/jaktkort på ett område för en kortare period, betala och göra klart för att sedan åka och jaga de bestämda dagarna. Skulle detta passa er mark, maila gärna till info@jaktarrenden.se

Söker du ett dagskort så finns det på sidan Dagskort tips på jaktmarker där ni kan köpa ett dagskort för jakt.