Persson Invest Skog

Persson Invest Skog har ca 22.500 ha jaktmarker som de upplåter veckovis för älg- och småviltsjakt. De säljer även dagkort på ett antal områden. Belägenheten framgår av nedan kartor. Markerna är välarronderade, består av skog och är bra avgränsade. Terrängen är lättframkomlig och vägnätet är väl utvecklat. Jaktmarkerna är fördelade på 11 områden

Besök deras hemsida för att se hur ni går tillväga för att jaga på deras marker.

Hemsida: http://www.piskog.com/skog/28988.jaktmarker.html

Kommentera