SCA

SCA säljer via sin hemsida dagskort för jakt på väldigt många marker i norra Sverige. De sydligaste markerna är i norra Hälsingland och sedan sträcker det sig långt norrut.

Dagskort för jakt kostar från 250 kr. Det finns även möjlighet till dagskort för jakt på enbart bäver som då kostar 50 kr. Har man närhet till SCA marker är det ett mycket lättillgängligt sätt att få tillgång till jakt.

Hemsida: https://www.scajaktochfiske.com/

Kommentera