Skogsbolag som erbjuder jakt på olika sätt

Hos flera av de större skogsbolagen finns det möjlighet att arrendera olika typer av jakträtter. Vissa bolag erbjuder dagskort på olika marker. De erbjuder även arrenden som sträcker sig över hela jaktsäsongen. 

Läs mer hos de olika bolagen

SCA
Sveaskog
Holmen

Kommentera